Banner

ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN (13-11-2023)

21:17, 13/11/2023

ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN (13-11-2023)

https://www.youtube.com/watch?v=Tdeu6mWl3P4