Banner

(TTV) Yên Nguyên thực hiện nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

12:37, 08/06/2024

Trong nỗ lực phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững và hiệu quả, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó địa phương tập trung hỗ trợ, khuyến khích nông dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất và hướng đến các liên kết chuỗi với sự tham gia của hơp tác xã và doanh nghiệp.