Banner

(TTV) Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

12:35, 07/06/2024

Xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội, đây là nhiệm vụ trọng tâm được nhiều địa phương xác định và nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Những con đường bê tông trải dài tới tận thôn xóm, vào vùng sản xuất giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân thêm thuận lợi.