Banner

(TTV) Nguồn vốn tín dụng góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân

12:55, 09/06/2024

Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Hang đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của địa phương, giúp nhiều hộ gia đình có việc làm, thu nhập ổn định.