Banner

(TTV) Tăng cường công tác truyền thông các chính sách tín dụng

12:22, 13/05/2024

Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa triển khai hiệu quả.