Banner

(TTV) Xây dựng sản phẩm ocop, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương

12:26, 26/02/2024

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương gắn với việc xây dựng sản phẩm ocop mang đặc trưng riêng là hướng đi được nhiều địa phương trong tỉnh thực hiện, giúp người dân thay đổi tư duy trong sản xuất.