Banner

(TTV) Hy vọng mới từ những cây cầu trên đường giao thông nông thôn

18:31, 12/02/2024

Trong ba năm qua, từ Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, rất nhiều cây cầu đã được hoàn thành, xóa đi những cách trở và giúp người dân đi lại thuận lợi. Quan trọng hơn, những cây cầu này còn mang theo những hi vọng về diện mạo mới, tương lai mới cho các bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.