Banner

(TTV) Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

12:22, 20/11/2023

Thời gian qua, việc phát triển đa dạng ứng dụng công nghệ trong nhiều ngành nghề giúp các địa phương phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh về nguồn nguyên liệu, lao động, thúc đẩy chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao thu nhập, thay đổi tư duy làm kinh tế và tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.