Banner

(TTV) Liên kết trong trồng ớt xuất khẩu

20:50, 16/11/2023

Vụ đông năm nay, nông dân trồng ớt tại nhiều địa phương trong tỉnh đang rất phấn khởi vì đã có doanh nghiệp liên kết, bao tiêu sản phẩm để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều nước, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng.