Banner

(TTV) Đưa sản phẩm chè ra thế giới

20:49, 19/11/2023

Hơn chục năm nay, mô hình liên kết sản xuất giữa Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm và các hộ dân trên địa bàn huyện Yên Sơn đã nâng cao giá trị bền vững của cây chè, phù hợp với xu hướng dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, đưa sản phẩm của đơn vị ra thị trường thế giới.