Banner

(TTV) Nâng cao giá trị từ cây chè

12:33, 17/09/2023

Từ nhiều năm nay, cây chè đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao giá trị kinh tế từ loại cây trồng này, các địa phương đang nỗ lực thực hiện các giải pháp, nhân rộng diện tích chè sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, xây dựng chè trở thành sản phẩm Ocop, nâng sức cạnh tranh trên thị trường.