Banner

(TTV) Cập nhật giải ngân vốn đầu tư công

21:26, 16/09/2023

 Tính đến ngày 15/9/2023, tỉnh Tuyên Quang giải ngân được 1.930,690 tỷ đồng, đạt 27,8% kế hoạch.