Banner

(TTV) Tuyên Quang tập trung thu ngân sách

13:47, 25/05/2023

Với mục tiêu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sẽ đạt 3.160 tỷ đồng theo dự toán UBND tỉnh giao, cơ quan Thuế đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp quản lý thu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.