Banner

(TTV) Nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chè chế biến

21:01, 28/05/2023

Trong 5 tháng đầu năm, sản phẩm chè chế biến của Tuyên Quang được đánh giá là có tỷ lệ sản xuất và xuất khẩu đạt thấp. Đến thời điểm này mới đạt 14,5% so với kế hoạch của năm 2023. Để thực hiện mục tiêu sản xuất và xuất khẩu sản phẩm chè chế biến, nhiều doanh nghiệp đang thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường.