Banner

(TTV) Hàm Yên nâng cao hiệu quả kinh tế cây chè

13:21, 22/05/2023

Huyện Hàm Yên đang tập trung phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới, trong đó vấn đề thu nhập cho người dân được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Cùng với cây cam, cây bưởi, cây nguyên liệu giấy, thì cây chè là một trong những cây trồng chủ lực, có nhiều tiềm năng đang được địa phương này đầu tư phát triển và mở rộng diện tích, nhằm nâng cao giá trị kinh tế.