Banner

(TTV) Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

14:07, 28/05/2023

Thời gian qua Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang đã tổ chức thành công nhiều mô hình sản xuất khảo nghiệm giống mới đạt hiệu quả, là cơ sở để tuyên truyền hướng dẫn, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất cho bà con nông dân tại các địa phương.