Banner

(TTV) Các doanh nghiệp đảm bảo sản xuất an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

14:19, 23/05/2023

Để đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.