Banner

(TTV) Chủ động phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất kinh doanh

20:15, 22/04/2023

Thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đề ra quyết tâm cao nhất, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.