Banner

(TTV) Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

20:43, 12/03/2023

Dẫn đầu huyện Hàm Yên về diện tích rừng được cấp chứng nhận FSC, xây dựng, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ cà chua, sản phẩm Ocop của địa phương. Đó là những kết quả tích cực ban đầu trong nỗ lực phát triển kinh tế gắn với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023 của xã Thành Long.