Banner

(TTV) Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2022

20:48, 18/03/2023

Tận dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cùng cơ chế thu hút đầu tư cởi mở và điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp, trong 2 tháng đầu của năm nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái./.

 


2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương đi vào hoạt động sản xuất với khí thế sôi nổi, nỗ lực nhằm mục tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Cùng với đó là tập trung sản xuất đa dạng hóa các mặt hàng, giữ vững chất lượng và thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường...Tỉnh cũng tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như: chế biến nông, lâm, thủy sản, dược liệu. Theo dõi, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, phát huy công suất, hiệu quả hoạt động của các nhà máy, đảm bảo hoàn thành tốc độ tăng trưởng về sản xuất công nghiệp. 


Năm nay, Tuyên Quang đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 20.400 tỷ đồng. Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, bên cạnh những yếu tố thuận lợi về cơ chế chính sách, thu hút đầu tư thông thoáng, cởi mở và sự điều hành khoa học, linh hoạt của chính quyền các cấp thì sản xuất công nghiệp cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, nhất là thị trường quốc tế có nhiều diễn biến không thuận lợi.


Để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh cho hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành nghề mới, sản xuất các sản phẩm mũi nhọn có tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh đạt trên 2.700 tỷ đồng, đạt 13,4% kế hoạch của năm 2023 và tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 


Với nhiều giải pháp tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế, sẽ là tiền đề quan trọng để giá trị sản xuất công nghiệp của Tuyên Quang tăng nhanh và đạt được kế hoạch đã đề ra trong năm nay./. 

 


                Minh Khuyên - Văn Nam