Banner

(TTV) Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng trên 14%

13:27, 12/03/2023

Từ đầu năm đến nay, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ và vận tải ở Tuyên Quang diễn ra sôi động, tăng trưởng khá, chỉ số giá được kiềm chế ở mức thấp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh có quy mô cao hơn.