Banner

(TTV) Chiêm Hóa đẩy mạnh công tác trồng rừng năm 2023 

13:08, 18/03/2023

Những năm gần đây, trồng rừng đã trở thành hướng phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao cho nhiều người dân, góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn và giảm nghèo bền vững. Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện Chiêm Hoá đang tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2023.

 


Nhận thấy lợi ích to lớn của kinh tế rừng mang lại cho gia đình, nên ngay từ đầu năm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông Hà Văn Tướng đã tập trung trồng xong hơn 1 ha keo. Hiện nay gia đình ông đang kiểm tra và trồng dặm lại một số cây bị chết để đảm bảo diện tích, sản lượng  gỗ khi thu hoạch. 


Năm 2023, Chiêm Hóa phấn đấu trồng rừng với tổng diện tích 1.960 ha, trong đó trồng rừng tập trung là 1.880 ha. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện đã tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống cơ sở, cùng với người dân thống kê toàn bộ diện tích sau khai thác và đất lâm nghiệp có thể trồng rừng phân tán. Đến nay, địa phương đã rà soát được trên 1.600 ha đất có khả năng trồng rừng.


Chỉ đạo Công ty TNHH lâm nghiệp Chiêm Hóa và một số cơ sở sản xuất, cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tiếp tục gieo ươm cây giống để phục vụ đủ cho diện tích trồng trồng rừng theo kế hoạch giao. Đến nay, toàn huyện đã trồng được trên 500 ha rừng. 


Trong thời gian tới, huyện Chiêm Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng và tăng cường đầu tư, ứng dựng khoa học công nghệ, thực hiện có hiệu quả cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển rừng bền vững, nâng cao chất lượng gỗ rừng trồng, đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng và giúp nhân dân làm giàu từ rừng./.

 


Minh Khuyên - Huy Dương