Banner

(TTV) Thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp

21:21, 22/01/2023
Hiện nay, chất lượng nông sản ngày càng được người tiêu dùng quan tâm chú trọng, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường. Nông nghiệp hữu cơ là câu chuyện không mới, nhưng nó đang là hướng đi hiệu quả cho phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những mục tiêu phát triển nông nghiệp được tỉnh Tuyên Quang xác định trong năm 2023.