Banner

(TTV) Sản xuất hữu cơ – Câu chuyện của những người làm nông nghiệp

20:44, 21/01/2023
Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, nhưng cũng là một trong những lĩnh vực tác động lớn nhất đến môi trường. Để giảm thiểu những tác động tiêu cực này, sản xuất theo các tiêu chuẩn hữu cơ, thuần tự nhiên đang trở thành xu hướng tất yếu. Phóng sự sau là câu chuyện của những nông dân lựa chọn sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững.