Banner

(TTV) Đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm mới Quý Mão 2023

12:16, 24/01/2023
Nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức trong năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả khả quan, duy trì và phục hồi tăng trưởng. Đây chính là động lực để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới 2023.