Banner

(TTV) Chuyển đổi số trong nông nghiệp

21:21, 22/01/2023

Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Đối với Tuyên Quang, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực này càng có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa và mở ra cơ hội phát triển nhanh, hội nhập với thị trường. Tuy nhiên, hành trình này cần sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã phỏng vấn ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.