Banner

(TTV) Tuyên Quang hướng đến nông nghiệp hiện đại

13:45, 14/11/2022
Để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, cùng với  nỗ lực của ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang thì sự năng động, nhạy bén của các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn trong việc mạnh dạn đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh đang là hướng đi đúng trước những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.