Banner

(TTV) Nông dân chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ

13:38, 15/11/2022
Sản xuất nông nghiệp sạch là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang. Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ và vận động hội viên chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, coi đây là hướng đi bền vững, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại như tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất... để đưa nông sản tỉnh vươn xa hơn.