Banner

(TTV) Khảo sát vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

12:25, 19/11/2022
Ngày 18/11, Đoàn công tác Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Tổ chức Phát triển nông nghiệp Đan Mạch - Châu Á (ADDA) tổ chức khảo sát vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại huyện Hàm Yên.