Banner

(TTV) Hội nghị phát triển vùng nguyên liệu mía huyện Sơn Dương

12:24, 19/11/2022
Ngày 18/11, tại huyện Sơn Dương, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển vùng nguyên liệu mía niên vụ năm 2021 -2022, triển khai kế hoạch niên vụ 2022-2023.