Banner

(TTV) Hiệu quả mô hình sản xuất giống lạc thảo dược tại xã Tân Mỹ

13:34, 17/11/2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai trồng thí nghiệm một số giống lạc thảo dược tại xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa. Kết quả của mô hình đã đạt cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.