Banner

(TTV) Chương trình khuyến công ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập

15:38, 22/11/2022
Để khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập phát triển. Năm 2022, Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó ưu tiên các cơ sở công nghiệp nông thôn mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ.