Banner

Tháo gỡ vướng mắc của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản

09:20, 23/11/2022
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua năm 2014 và có hiệu lực từ năm 2015.

 

 

 

Quá trình tổ chức thực hiện đã phát huy giá trị trong quản lý nhà nước về xây dựng và kinh doanh bất động sản, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều quy định đã và đang là công cụ pháp lý hữu hiệu cho hoạt động quản lý, kiểm soát, định hướng tốt đối với thị trường bất động sản và hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên, pháp luật về nhà ở còn một số tồn tại, vướng mắc, chưa thống nhất một số nội dung, như: Quy định về đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội, ưu đãi thuế đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội; diện tích đất ở trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội… Đây là những lỗ hổng cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành văn bản mới bảo đảm chất lượng, giải quyết được các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập đã phát hiện; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới.

 

Theo VTV.VN