Banner

Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn chủ chốt

09:23, 20/11/2022
Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần qua bằng VND đạt xấp xỉ 1.224.819 tỷ đồng, bình quân 244.964 tỷ đồng/ngày, tăng 2.793 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 275.701 tỷ đồng, bình quân 55.140 tỷ đồng/ngày, giảm 21.208 tỷ đồng/ngày.

 

 

 

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (93% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (5% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 72% và 23%. Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng giảm ở các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm  lần lượt 1,09%/năm, 1,07%/ năm và 0,59%/năm xuống mức 5,27%/năm, 5,96%/năm và 8,52%/năm.

 

Trong khi đó, đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,46%/năm, 0,02%/năm và 0,12%/năm lên mức 3,83%/năm, 3,87%/năm và 4,18%/năm.

 

Theo Hanoimoi.com.vn