Banner

(TTV) Mô hình nuôi dê lai sinh sản  - hướng đi mới của nông dân

20:09, 18/09/2022
Qua 1 thời gian triển khai, mô hình nuôi dê lai  sinh sản tại xã Bình An, huyện Lâm Bình do Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp thực hiện đã mang lại kết quả khả quan, mở ra triển vọng, hướng đi mới cho bà con nông dân nơi đây.