Banner

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

08:19, 05/08/2022
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 4-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

 

 

 

Theo công điện, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư. Đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan trung ương đã ban hành gần 80 văn bản pháp lý và giao kế hoạch nguồn ngân sách trung ương năm 2022, làm cơ sở để các cơ quan, địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm trong khi kế hoạch vốn phải giải ngân rất lớn (riêng vốn ngân sách trung ương năm 2022 đã là hơn 34 nghìn tỷ đồng).

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trước ngày 15-8.

 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương trình HĐND cấp tỉnh thông qua nghị quyết và thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định, hoàn thành trước ngày 15-8...

 

Theo VTV.VN