Banner

(TTV) Tuyên Quang phát triển rừng gỗ lớn

16:17, 03/05/2022
Tỉnh Tuyên Quang đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ rừng che phủ với 65% và cũng là một trong ba tỉnh có sản lượng gỗ lớn nhất vùng Trung du miền núi phía Bắc. Phát triển kinh tế lâm nghiệp, đặc biệt là rừng gỗ lớn là một trong những hướng đi cụ thể để tỉnh không ngừng nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và từng bước đưa Tuyên Quang trở thành hình mẫu về phát triển lâm nghiệp.