Banner

(TTV) Tập trung triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ

16:00, 09/05/2022
Thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang tích cực giải ngân nguồn vốn, hỗ trợ các nhóm đối tượng thụ hưởng vượt qua khó khăn sau đại dịch. 

 

 

Được tư vấn, hỗ trợ của tổ giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện,  gia đình anh Phạm Thế Mỹ và chị Nguyễn Thị Xoan, xã Công Đa, huyện Yên Sơn được giải ngân số tiền 10 triệu đồng  theo chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập với mức lãi suất 1,2%/năm, thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng. 
    

Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Sơn đã triển khai cho vay vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi kinh tế, trong 2 năm 2022 và 2023 với nguồn vốn gần 10 tỷ đồng  
Đây là một chương trình có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ các nhóm đối tượng được thụ hưởng có thêm nguồn lực để phục hồi kinh tế và đời sống sau đại dịch.
    

Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Sơn được giải ngân kịp thời đã giúp các hộ gia đình đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, học tập tốt hơn sau đại dịch Covid 19./.


Lý Vinh – Nông Nam