Banner

(TTV) Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân

16:16, 03/05/2022
Nhiều năm qua, cây chè là một trong những cây trồng chủ lực của trên địa bàn xã Nhữ Hán nói riêng và huyện Yên Sơn nói chung. Loại cây trồng này đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao đời sống, thu nhập cũng như sự phát triển chung của địa phương.