Banner

(TTV) Nỗ lực nâng cao chỉ số gia nhập thị trường

20:49, 07/05/2022
Năm 2021, trong 10 chỉ số thành phần của PCI của Tuyên Quang, thì chỉ số gia nhập thị trường được chấm ở mức 7,13 điểm - tăng gần 1 điểm so với năm 2020. Những nỗ lực của các cấp, ngành trong tỉnh thời gian qua đã và đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thành lập và đi vào hoạt động, góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh.