Banner

(TTV) Nỗ lực đẩy mạnh sản xuất 

21:55, 06/05/2022
Đại dịch covid 19 kéo dài, giá xăng dầu, chi phí logistic tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đứng trước những khó khăn liên tiếp, các doanh nghiệp ở Sơn Dương đã nỗ lực vượt khó, sáng tạo, chủ động xây dựng chiến lược sản xuất trong bối cảnh bình thường mới để phát triển. Góp phần cùng tỉnh thực hiện chỉ tiêu mà Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra về “Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm tính theo giá so sánh năm 2010 đạt 14%”.

 

 

Tận dụng các cơ hội mở cửa sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để thích ứng với tình hình mới.Nhiều biện pháp quản trị, kiểm soát rủi ro, chi phí… được các doanh nghiệp áp dụng với mục tiêu tăng cơ hội phát triển trong giai đoạn khó khăn.

 

Nằm trong chuỗi sản xuất của Công ty cổ phần Woodland Tuyên Quang, lượng đơn hàng của công ty này hiện nay rất dồi dào song đang gặp khó khăn về giá xăng dầu, chi phí logistic…Tuy nhiên, công ty đã xây dựng các phương án một cách cụ thể để vượt khó, giữ vững sản xuất. Trước những biến động lớn về thị trường, các doanh nghiệp có rất nhiều giải pháp để phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian tới. Đối với các doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn, thì việc chăm lo đời sống cho người lao động là giải pháp đang được chú trọng thực hiện để khuyến khích người lao động gắn bó và cống hiến nhiều hơn nữa. 

 

Mặc dù diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid 19 đã ảnh hưởng đến sản xuất trong những tháng vừa qua, nhưng các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp thích ứng linh hoạt, chủ động tổ chức sảnxuất kinh doanh gắn với tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Do đó, sản xuất công nghiệp của huyện Sơn Dương trong 4 tháng đầu năm được duy trì, một số sản phẩm công nghiệp của huyện đảm bảo tiến độ, sản lượng đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 đạt gần 1.600 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch. Đối với cộng đồng doanh nghiệp ở Sơn Dương, thời kỳ khó khăn do dịch bệnh covid 19 đã dần qua đi. Các doanh nghiệp cũng đã và đang nỗ lực để duy trì sản xuất, giữ vững chuỗi cung ứng, đặt ra nhiều kỳ vọng trong năm 2022./.

 

Minh Khuyên, Sỹ Tùng