Banner

(TTV) Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân gói cho vay phục hồi phát triển kinh tế xã hội

21:23, 03/05/2022
Hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang đồng loạt triển khai giải ngân các nội dung theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nguồn vốn rất quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 suốt hơn 2 năm qua.