Banner

(TTV) Nâng cao hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách 

12:25, 07/05/2022
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

 

Trực tiếp đến từng hộ gia đình để giám sát, quản lý việc sử dụng vốn vay đúng mục đích luôn được ông Đặng Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn thực hiện.  Qua đó giúp cho ông nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, từ đó có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn để đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình.  Đến nay Hội Nông dân xã Tứ Quận đã tín chấp cho trên 370 hộ vay, với số vốn trên 11 tỷ đồng.


Để thực hiện tốt chất lượng tín dụng chính sách, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chú trọng thực hiện việc kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch các cơ chế, chính sách tín dụng để người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác hiểu rõ, nắm được mục đích, ý nghĩa của chính sách tín dụng ưu đãi và trách nhiệm trả nợ khi đến hạn. Đến nay, nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp cho trên 78 nghìn 4 trăm hộ vay vốn, với số dư nợ  trên 3 nghìn 2 trăm tỷ đồng. Trong đó, các chương trình có dư nợ lớn, gồm: cho vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất, cho vay vốn vùng khó khăn. Bên cạnh đó, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cũng luôn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng. 


Nhờ công tác quản lý vốn vay được phối hợp rất chặt chẽ giữa Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với chính quyền các địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn nên nguồn vốn chính sách được sử dụng hiệu quả, đảm bảo chất lượng tín dụng trên địa bàn./.


                                Thúy Hà – Đỗ Dương