Banner

(TTV) Trung Sơn phát triển Kinh tế rừng

20:55, 22/01/2022
Với hơn 3000ha đất lâm nghiệp, những năm qua, kinh tế rừng đã mang lại lợi ích thiết thực giúp nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn.