Banner

(TTV) Thay đổi tư duy sản xuất ở vùng khó khăn

12:14, 11/01/2022
Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết, hữu cơ sẽ góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho bà con nông dân. Tại các địa phương vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, người dân cũng đang bắt nhịp với xu thế này, bước đầu đã có những thành quả nhất định.