Banner

(TTV) Sơn Dương điểm sáng trong thu hút đầu tư

21:07, 19/01/2022
Năm 2021, hoạt động thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, Tuyên Quang thu hút 24 dự án với tổng vốn đầu tư gần 30 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 50% so với kế hoạch đề ra cho cả nhiệm kỳ. Trong đó huyện Sơn Dương được coi là điểm sáng trong thu hút đầu tư trên địa bàn./.