Banner

(TTV) Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình

12:13, 13/01/2022
Bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực, nhiều mô hình sáng tạo, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.