Banner

(TTV) Liên kết trong sản xuất Nông nghiệp

12:10, 23/01/2022
Trong những năm gần đây, nhu cầu thức ăn chăn nuôi ngày càng lớn, đặc biệt là thức ăn thô xanh cho trâu, bò. Việc liên kết và phát triển trồng ngô sinh khối trên địa bàn tỉnh đã giúp giải quyết một phần vấn đề này, đồng thời cũng đem lại cho người nông dân có thêm thu nhập.