Banner

(TTV) Không khí lao động tại Công ty CP Mía đường Sơn Dương

21:02, 19/01/2022
Trong không khí những ngày đầu năm, các đơn vị đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Ghi nhận tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương.