Banner

(TTV) Doanh nghiệp tìm hướng đi góp phần tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa

20:50, 14/01/2022
Vượt lên khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới để duy trì hoạt động sản xuất, đưa sản phẩm của Tuyên Quang chinh phục thị trường trong và ngoài nước.